Dokumentti: Järvilohen tarina

Feb 18, 2021
Pohjois-Karjalan Sähkö, Kuurnan voima ja kumppanit vetivät hanketta uhanalaisen järvilohen pelastamiseksi. Tuotimme aiheesta lyhytdokumentin.

Järvilohen tarina on lyhytdokumentti, joka kertoo uhanlaisen järvilohen kannan elvyttämiseen tähtäävän voimalahankkeen toteutuksesta. Projektissa Pielisjoen varrella sijaitsevaan Kuurnan voimalaitokseen rakennettiin pienvesivoimala, joka mahdollistaa järvilohen luonnollisen lisääntymisen. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hanke keräsi mm. Pohjois-Karjalan Sähkön, Maa- ja metsätalousministeriön, ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin yhteisen tavoitteen äärelle.

Hankkeessa rakennettiin pienvoimalaitos Pielisjokeen.

Järvilohen tarinan suunnittelu ja käsikirjoitus tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden edustajien kanssa. Lyhytdokumentin suunnittelu edellyttää käsikirjoittajalta laajaa ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta, jonka takia haastattelimme lukuisia asiantuntijoita videota varten. Merkittävä tekijä käsikirjoituksen etenemisessä oli hankekumppaneiden yhteinen halu järvilohen tarinan kertomiseksi.

Kuvaaminen tehtiin ryppäissä yhden vuoden aikana. Kuvaukset suunniteltiin siten, että kuvaaminen olisi mahdollisimman tehokasta. Voimalan eri työvaiheet määrittivät merkittävästi tuotannon toteutumista, ja sen myötä kuvausten aikataulutusta.

Pohjois-Karjalan sähkö oli yksi hankkeen vetureista

Jälkituotanto muodostuu siten, että ensin rakennetaan pelkkä puheraita, jolloin saadaan muodostettua asiarunko. Kun asiarunko on kasassa, päästään tekemään kuvitus loppuun sekä muut viimeistelytyöt.

Kokonaisuudessaan dokumentin tuottaminen oli mittava projekti aiheen substanssin vaativuuden, lukuisten eri hanketoimijoiden sekä rakennusvaiheiden määrittävien aikataulujen suhteen. Palaute dokumentista on kuitenkin ollut äärimmäisen positiivista, ja voimme itsekin olla todella ylpeitä työn jäljestä.

Varaa aika keskusteluun asiantuntijamme kanssa.

Olisiko sinulla aihe dokumentille? Etsitkö tuotantoyhtiötä?

Hallitsemme ammattitaidolla eri videotuotannon osa-alueet suunnittelusta ja kuvauksesta jälkituotantoon.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!