Brändimainos – Polku-viikko 2019

Oct 2, 2019
Käsikirjoitimme, suunnittelimme ja toteutimme Polku-yrittäjyysviikon brändimainoksen sekä brändimarkkinoinnin suunnittelun.

Polku-yrittäjyysviikko on esimerkki toiminnasta tuumailun sijaan. Joensuu Entrepreneurship Society edistää nuorten ja nälkäisten henkilöiden yrittäjyyttä. Yrittäjyys ei ole sosiaalistatus, vaan mindset. Toteutimme Polku-yrittäjyysviikolle brändivideon.

Polku-viikko on Pohjois-Karjalan suurin yrittäjyystapahtuma. Viikon aikana verkostoidutaan, luodaan arvoa yhdessä, tutustutaan alueen liiketoimintamahdollisuuksiin sekä tietenkin seurataan valtakunnallisesti kovan tason keynote-puheenvuoroja. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa ja tunnetuimpia esiintyjiä olivat Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmann, suunnittelija Paola Suhonen sekä mediakasvo Mikko ”Peltsi” Peltola.

Toteutimme viime vuonna Polku-viikon aftermovien. Lähdimme tällä kertaa tarkastelemaan kokonaisuutta hieman toisesta vinkkelistä, sillä koimme suurimman tarpeen olevan jossain muualla: vaikka Polku on jo nyt maakunnan suurin ja komein, sillä on vielä vahva opiskelijatapahtuman leima. Brändiä halutaan kehittää enemmän yrittäjyyden suuntaan. Polku on myös yrityksille, yrittäjille ja yrittäjäksi haluaville.

Itse uskomme, että Polku on kehittymässä valtakunnallisesti merkittäväksi, Itä-Suomen suurimmaksi yritystapahtumaksi. Halusimme tehdä brändimainoksen, joka tukee kehityksen suuntaa.

Polku järjestetään Joensuussa

Polku-brändin suunnittelu

Videon suunnittelussa lähdettiin liikkeelle nykyisen brändin kartoittamisesta. Loimme raamit sille, mikä tekee tulevaisuudessa Polku-viikosta kävijöilleen arvoa tuottavan tapahtuman. Tunnistimme kolme tärkeätä teemaa:

  1. Verkostoituminen teknologian avulla on alusta, jossa ihmiset luovat arvoa itselleen.
  2. Valtakunnallisesti laadukas puhujakaarti lisää mielenkiintoa. Myös paikallisuus on tärkeää.
  3. Inspiroiva tapahtuma luo kipinän laittaa suunnitelmia liikkeelle.

Yksi suunnittelun lähtökohdista oli myös se, että video tehtiin pro bono -työnä. Siksi ostokustannukset minimoitiin. Käytännössä tämä näkyi siten, että äänitimme spiikin itse ja käsikirjoitimme vain sellaisia ihmiskohtauksia, jotka pystyttäisiin toteuttamaan ilman merkittäviä kustannuksia.

Polku on niille, jotka ajattelevat isosti.

Käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelma

Halusimme kirjoittaa tunnepitoisen ja ajatuksia herättävän mainoksen, jota käytettäisiin tulevaisuudessa brändiviestinnän kärkenä. Kun katsojan mielenkiinto on herätetty, viesti kehittyy brändi-ideaksi informatiivisemman markkinoinnin myötä.

Kirjoitimme voimakkaan voiceover-spiikin brändikartoituksen pohjalta. Spiikissä tuodaan esiin asioita, joita halutaan liitettävän brändiin. Asiat tulee kuitenkin esittää siten, että ne herättävät tunteita. Siksi tyyli ei voi olla liian informatiivinen tai suora.

Visuaalinen tarinankerronta keskittyi näyttävyyteen ja spiikin tukemiseen. Kuvallisen ilmaisun idea lähti liikkeelle, mistäs muustakaan kuin polusta. Polku on valopiste pimenevässä syksyssä. Ympärille ideoitiin kohtauksia, jotka tukevat spiikkiä. Koska videolla ei ole varsinaista juonta, on spiikillä ja visuaalisuudella oltava yhteys. Tietenkin brändivideolle on tärkeätä, että jokainen kuva on erityisen näyttävä ja tarkoin harkittu.

Polku on niille, jotka luovat arvoa yhdessä

Kuvaaminen

Kuvaus päätettiin tehdä pimeän aikaan, jolloin videoon saatiin dramaattisuutta ja vaikuttavuutta. Jokainen kohtaus suunniteltiin siten, että niillä on olennainen tarkoitus lopullisessa videossa: kun kuvaaminen suunnitellaan huolellisesti, se säästää aikaa itse kuvaustilanteessa, mutta myös editointivaiheessa.

Koska hämärän aika oli kuvaushetkellä vain noin puolen tunnin mittainen, kuvausryhmä jaettiin kahtia. Tällä tavalla pystyimme toteuttamaan sekä polku- että ilmakuvat samaan aikaan.
Huolellisesti tehty suunnittelu on myös taloudellisesti tehokasta: videon kuvausryhmässä oli 4 henkilöä, joten huolimattomasti tehty suunnittelu pidentää taakkaa helposti 1-2 henkilötyöpäivällä.

Hämärällä tai pimeällä tehdyssä ulkokuvauksessa valo tulee huomioida eri tavalla. Koska luonnonvaloa ei ole, kaikki valot tulee luoda valaisimilla. Tällöin esimerkiksi valon suunnalla, voimakkuudella ja värillä on suuri merkitys lopputuloksessa. Halusimme toteuttaa kuvaukset pimeällä siksi, että videosta saatiin tällä tavalla dramaattisempi ja tyylikkäämpi.

Polku-viikolla kohdataan haasteita.

Jälkituotanto

Jälkituotannossa kiinnitimme erityistä huomiota brändin mukaiseen värimäärittelyyn sekä musiikin valintaan. Värimäärittely on voimakkaan pinkki, joten se tukee tapahtuman visuaalista ilmettä. Musiikki luo eeppistä tunnelmaa ja sen dynamiikka muodostaa kliimaksin videon loppupuolelle.

Polku-viikko aiheuttaa kipinän yrittämiseen

Lopputulos

Videosta tuli tyylikäs brändimainos, joka antaa mahdollisuuksia linjakkaalle brändiviestinnälle tulevien Polku-viikkojen markkinoinnissa. Brändivideon ajatuksena on se, että katsoja muodostaa itse omat mielikuvansa videon perusteella. Lisäksi on tärkeätä, että video ei sulje pois esimerkiksi tekstisisältöjen mahdollisuutta: brändivideon yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi ohjelmaan tai vaikka yrittäjyyteen liittyvää viestintää.

Videon pituus täyttää mainosvideon nykystandardit. Siksi kerronnan tulee olla tehokasta ja vaikuttavaa. Lisäksi toimitimme kehyksen Polun tulevaisuuden brändi-ideasta sekä viestintää ohjaavan suunnitelman. Tavoitteena suunnitelmalla on ohjata viestintää brändin kannalta loogiseen suuntaan. Suunnitelman avulla esimerkiksi tekstisisältöjä pystytään fokusoimaan entistä paremmin, joka helpottaa sisältöjen luomista.

Toteutimme projektin siksi, että uskomme itse tapahtuman mahdollisuuksiin. Lisäksi nuorten järjestäjien yritteliäisyys ja periksiantamattomuus inspiroi meitä sen verran, että haluamme tukea tapahtuman tulevaisuuden kehitystä. Uskomme ja toivomme, että tulevina vuosina myös pohjoiskarjalaiset yritykset ottavat tapahtuman potentiaalin haltuun.

Oman hinnoittelumme mukaisesti jälleenmyyntihinta videolle olisi ollut noin 3.500 €.

Videotuttaako? Ota yhteyttä, niin tuumaillaan videotarvettasi.

Pitäisikö yrityksesi brändi nostaa seuraavalle tasolle?

Käy katsomassa palveluoppaastamme, kuinka hommat oikein toimivat.