Videokampanja teollisuuden markkinoinnissa

Nov 14, 2019by Petri Lauronen
Video on työkalu, jolla kohderyhmä saadaan kiinnostumaan yrityksestä. Kuinka videokampanja rakennetaan siten, että tuloksia voidaan odottaa syntyvän?

Video on tehokkain tapa kiinnittää teollisuuden ostajan huomio. Pelkkä hieno video on kuitenkin riittämätön, mikäli sitä ei käytetä oikealla tavalla. Video on työkalu, jota oikein käyttämällä potentiaalinen ostaja saadaan kiinnostumaan yrityksestä. Varsinkin teollisuusyrityksen markkinoinnissa sitoutumisen tulee olla kunnossa, koska potentiaalisten ostajien määrä on niin pieni verrattuna esimerkiksi palveluyrityksiin, saatikka kuluttajakauppaan. Kuinka videokampanja rakennetaan siten, että tuloksia voidaan odottaa syntyvän?

Kaikki lähtee tavoitteesta

Kun videokampanjaa ryhdytään suunnittelemaan, lähdetään liikkeelle tavoitteesta. Loogista, koska muuten onnistumista ei pystytä millään tavalla todentamaan. Digitaalisen markkinoinnin aikakaudella tuloksia ei tarvitse fiilistellä, vaan niitä pystyään mittaamaan. Hyvä tavoite on mitattavissa kaikilla edellä olevilla tavoilla. Lisäksi tavoitteen tulee tietenkin tukea selkeästi liiketoiminnan muita tavoitteita.

Kohderyhmä ja kanavat

Seuraavaksi määritellään kohderyhmä, jolle mainontaa lähdetään tekemään. Eri somekanavilla pystytään kattamaan suurin osa suomalaisesta työväestöstä ja käytännössä päättäjäsegmentti kokonaisuudessaan. Siksi mainonnan tehokkuuden ratkaisee oikeanlainen kohdennus ja viesti. Kohderyhmäajattelu on muuttunut viime vuosina ihmiskeskeiseksi: vaikka yritykset tekevät kauppaa keskenään, mainonta kohdennetaan asiakasorganisaatiossa työskenteleville avainhenkilöille. Siksi kohdennusta varten muodostetaan mielikuvia henkilöiden iästä, sukupuolesta, ammattinimikkeestä ja muista kohderyhmälle yhteisistä asioista.

Videokampanjaa rakentaessa pohditaan varsinkin kanavia, joissa videota tullaan esittämään. Facebook ja YouTube ovat käytetyimmät kanavat, mutta myös Instagram alkaa olla varsinkin alle 45-vuotiaiden keskuudessa todella suosittu.

Videokampanjan sisältö

Kun kohderyhmä on määritelty, ryhdytään suunnittelemaan kampanjan sisältöä. Mainonta voidaan jakaa mielekkäästi kahteen eri tasoon:

  1. Huomion kiinnittäminen ja bränditietoisuus
  2. Retargeting

Näistä ensimmäinen keskittyy puhtaasti siihen, että kohderyhmäsi saadaan kiinnostumaan yrityksestäsi. Kotisivuillesi saadaan tällä tavalla liikennettä. Kun olet määrittänyt erikseen kotisivuiltasi sivut, jotka kiinnostavat potentiaalisia ostajia, voit alkaa tekemään tehokasta retargeting-mainontaa.

Retargeting-mainonta perustuu käyttäjän tunnistamiseen ns. pikselin avulla. Kun olet asentanut pikselin kotisivujesi potentiaalisia ostajia kiinnostaville sivuille, he jättävät sinne digitaalisen jalanjälkensä. Tämän perusteella heille voidaan kohdentaa uudelleenmarkkinointia esimerkiksi Facebookissa. Joskus mieleeni jäi lukema, jonka mukaan 70 % maailman verkkokaupasta syntyy retargetingin ansiosta. Oli miten oli, kyse on voimakkaasta työkalusta.

Retargeting-mainoksen sisältö on suunniteltu henkilölle, jolle brändisi on tuttu ja jota yrityksesi toiminta mahdollisesti kiinnostaa. Siksi retargetin-mainonnan sisältö voidaan suunnitella sellaiseksi, että se houkuttelee kohderyhmää tekemään toimenpiteen, jonka seurauksena pääsette loppujen lopuksi suoraan keskusteluyhteyteen.

Videokampanjan edellytykset

Kuten varmaankin huomasit jo, digitaalisen videomainonnan teho liittyy myös siihen, millaiset digimarkkinoinnin valmiudet ovat ennestään. Oman näkemykseni mukaan yrityksen kotisivujen tulee olla kunnossa, jotta videokampanjointia kannattaa tehdä. Lisäksi riittää, että yritykselle on perustettu sivu Facebookiin ja videota varten oma kanava YouTubeen. Koska kampanjoinnin tavoitteena on saada hyvälaatuista liikennettä kotisivuille, Facebook-sivun aktiivisuus on mielestäni toisarvoista videokampanjan toteutuksessa.

Arviointi

Videokampanjan viimeinen vaihe on arvioida onnistumista. Kun tavoitteet on määritelty selkeästi mitattavaksi, esimerkiksi kotisivuliikenteen lisääntyminen kampanja-aikana, voidaan onnistumista arvioida helposti.

Lopuksi

Kerrataan vielä kampanjoinnin eri vaiheet

  1. Kaikki lähtee liikkeelle määrittelemällä kampanjan tavoite, jonka tulee olla mitattava sekä aikaan sidottu.
  2. Määritetään kohderyhmä, jolle mainontaa halutaan esittää.
  3. Määritetään kanavat, joissa kohderyhmä tavoitetaan mainonnan avulla. Suunnitellaan kampanjan rakenne.
  4. Luodaan kampanjan sisältö, eli video- ja tekstisisällöt. Lisäksi toteutetaan suunniteltu rakenne.
  5. Laitetaan kampanja pyörimään. Säädetään tarvittaessa.
  6. Arvioidaan kampanjan onnistuminen määritettyjen tavoitteiden avulla.
Videotuttaako? Ota yhteyttä, niin tuumaillaan videotarvettasi.

Kiinnostaako yritysesittelyvideo?

Käy kurkkaamassa, mistä palvelussamme on kyse