Sosiaalinen video yrityksen markkinoinnissa

Aug 30, 2018by Petri Lauronen
Sosiaalinen video on kevyin videomarkkinoinnin muoto. Videot kuvataan nopeasti ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa yleensä samantien.

Sosiaalinen media on muuttanut tapamme viestiä päälaelleen. Vielä reilu kymmenen vuotta sitten ainoa paikka törmätä videoon oli televisio, mutta nyt ihmiset kertovat asioita toisilleen tekstin sijaan videon välityksellä. Sosiaalinen video yleistyy sisältömuotona huikeaa vauhtia.

Muutos johtuu tietenkin teknologian kehittymisestä, mutta myös sosiaalisten medioiden tavasta suosia videota tekstin ja kuvan kustannuksella: video saa paremman jalansijan informaatiotulvassa, kuin teksti ja kuva. Tämä tuottaa yrityksille mahdollisuuden, jota ei voida ohittaa olankohautuksella.

Jos yritys tekee markkinointia sosiaalisessa mediassa, tulee sen käyttää videota tai ottaa se käyttöön pikimmiten. Hubspotin tekemässä kyselyssä 99 % yrityksistä, jotka tekivät videomarkkinointia vuonna 2017, sanoivat jatkavansa käyttöä myös tänä vuonna. 65 % yrityksistä, jotka eivät vielä käyttäneet videota, sanoivat ottavansa sen käyttöön vuonna 2018.

Nopeasti tuotetut videot ovat yksi kolmesta videostrategian sisältölajista. Niitä kutsutaan myös sosiaalisiksi videoiksi. Sosiaalisen videon tarkoitus on kertoa ajatus tai asia suoraan kohderyhmälle juuri oikealla hetkellä. Sosiaaliset videot soveltuvat siis erinomaisesti sosiaalisen median markkinointiin: hektisessä keskustelussa asiasisältö voi vanhentua jo seuraavana päivänä. Videon tarkoitus on kertoa oma näkemys asiaan sekä osallistua keskusteluun, mutta myös ruokkia sitä. Hyöty syntyy siitä, että sosiaalisten medioiden algoritmit suosivat videota. Lisäksi videon katselu erottuu ainakin toistaiseksi edukseen informaatiotulvassa.

Kuinka pääset alkuun?

Jotta sosiaalisesta videosta saisi kaiken potentiaalin irti, tarvitsee niiden tuottaminen suunnitelmallisuutta: yrityksen videostrategia pitää huolen siitä, että videoiden tuottaminen muuttuu aikavarkaasta tuottavaksi toimenpiteeksi. Tätä varten yrityksen tulee määritellä ennalta myös mittarit, joista kannattavuus ilmenee.

Nykyisillä älypuhelimilla voidaan tehdä suhteellisen laadukkaita sosiaalisia videoita alle puolen tunnin panostuksella per päivä. Kun suunnitelmallisuus on kunnossa, tulee huomioida myös eri kanavien erilaiset vaatimukset. Youtubessa laadulle ja pituudelle on korkeammat vaatimukset, kuin Facebookissa ja Instagramissa. Varsinkin LinkedInissä videot on omaksuttu henkilöbrändin rakentamisessa. Kaikissa kanavissa videoista kannattaa löytyä tekstitykset. Lisäksi kannattaa panostaa selkeään äänenlaatuun, sillä asia jää helposti kuuntelematta, jos äänenlaatu on huono.

Kannattaa myös muistaa se, että monesti sosiaalisten videoiden tekeminen tyssää liikaan suunnitteluun. Jos riman asettaa liian korkealle alussa, jäävät videot herkästi tekemättä. Onkin parempi käytäntö aloittaa ja kehittää tekemistä systemaattisesti pienin askelin.
Sosiaalisen videon käyttäminen pitkäjänteisesti vaatii markkinoijalta heittäytymistä, näkemystä ja kärsivällisyyttä. Kynnys videomarkkinoinnin aloittamiseen on kohtalaisen pieni, varsinkin kun laitteiston puolesta se ei vaadi älypuhelimen lisäksi investointeja. Siksi jokaisen sosiaalisessa mediassa markkinoivan yrityksen tulisi harkita oman videomarkkinoinnin aloittamista.

Kun haluat tietää lisää videomarkkinoinnista, ota yhteyttä.

Oletko ajatellut aloittaa sosiaalisten videoiden käyttämisen?

Ota yhteyttä myyjäämme, jos haluat kysyä, kuinka pääset alkuun.