Videotuotannon vaiheet – esituotanto

Jan 31, 2019by Petri Lauronen
Esituotanto on videotuotannon ensimmäinen vaihe. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten onnistuneella esituotannolla varmistetaan hyvä lopputulos.

Videotuotanto on monesti monimutkainen kokonaisuus. Kuten mikä tahansa muukin prosessi, myös videotuotanto on onneksi jaettavissa kolmeen eri kokonaisuuteen: esituotanto, tuotantovaihe sekä jälkituotanto. Vaikka jokainen tuotanto on omanlaisensa kokonaisuus, on jaottelu järkevä tehdä kaaoksen välttämiseksi ja lopputuotteen laadun varmistamiseksi.

Esituotantoa kuulee monesti pidettävän videotuotannon tärkeimpänä vaiheena, eikä suotta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös videohommissa. Esituotanto on suurelta osin nimenomaan suunnittelua. Projektista riippuu sitten mikä tuo mittakaava on: kevyet tuotannot suunnitellaan parhaimmillaan alle tunnissa, mutta suurempiin mainostuotantoihin käytetään jopa viikkoja.

Kampanjasuunnittelu asettaa raamit videolle

Mainostuotannossa homma lähtee yleensä liikkeelle siitä, mikä mainoksen tavoite on. Lisäksi mietitään mm. eri kohderyhmiä, jotka ainakin tänä päivänä määrittävät myös paljon sitä, missä kanavissa mainosta tullaan näyttämään. Budjetoinnissa otetaan huomioon videotuotannon kustannusten lisäksi myös mainostilan ostamisen kustannukset esimerkiksi sosiaalisen median tai telkkarin kampanjoissa.

Kampanjasuunnitelma tehdään siis siksi, että mainosvideo ei ainoastaan näyttäisi komealta, vaan kampanjasta tulisi mahdollisimman tehokas. Mainosvideon tehtävä on tuottaa jotain hyötyä. Tuo hyöty voi olla esimerkiksi sesonkimyyntiä tai brändimielikuvan vankentumista. Mainosvideo on kampanjan tärkein työkalu tavoitteen toteuttamiseksi. Kampanjasuunnitelmalla varmistetaan, että kuti uppoaa verkon perukoille ylämummoon.

Kaikki lähtee hyvästä ideasta

Kun markkinoinnilliset raamit, haluttu viesti sekä budjetti on saatu hahmoteltua, voidaan alkaa miettiä, millainen itse mainos on. Ehkä jokaisen esituotannon tärkein yksittäinen elementti on hyvä idea. Ilman kunnollista ideaa videon pointti jää ontoksi. Paskasta ei saa kultaa vuolemalla, sanotaan.

Ideointi on monesti täydellisen luova prosessi, koska oikeita vastauksia ei ole valmiina vaan ne pitää keksiä. Harjoitus tekee mestarin ja aivojen nystyröitä oikealla tavalla kutittelemalla luova tyyppi huutaa “heureka” tuossa tuokiossa. Ammattilainen kehittelee tosiasiassa ideoita jatkuvasti ja osaa hyödyntää niitä juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelma

Esituotantoon kuuluu myös käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelman tekeminen. Käsikirjoitus kertoo, mitä videossa tapahtuu kun kuvaussuunnitelman tehtävä on kertoa, kuinka käsikirjoituksen mukainen video kuvataan. Tässä vaiheessa mittaluokkaa sovitetaan videolle varattuun budjettiin. Huomioitavia tekijöitä ovat varsinkin kuvausaika ja -paikka, valaistus, käytettävä kalusto, mahdollinen lavastus sekä henkilöstö. Kun suunnittelu tehdään huolella, tiedetään kuvauspäivänä tasan tarkkaan, mitä ollaan tekemässä eikä aikaa näin ollen mene turhaan pohdiskeluun. Kun suunnitelmat on tehty ja kaikesta sovittu, on aika siirtyä tuotantovaiheeseen.

Esituotannon tärkeä tehtävä on välttää yllätykset tuotantovaiheessa ja jälkituotannossa. Kokemus tarjoaa jeesiä, sillä välillä asioita on mahdoton suunnitella ennalta. Kokemus on myös todistanut sen, että köykäisesti tehdyt suunnitelmat kostautuvat huonona videona. Kevyissä tuotannoissa käsikirjoitusta tai kuvaussuunnitelmaa ei käytännössä aina tehdä, vaan homma hoidetaan yksinkertaisilla muistiinpanoilla. Hieman monimutkaisemmissa projekteissa kaikkea ei kannata jättää pelkästään muistin ja suullisen kommunikaation varaan, vaan selkeät kirjoitetut suunnitelmat helpottavat koko työryhmän työskentelyä.

Esituotannon tärkeimmät tehtävät

  • Hyvä idea on edellytys hyvälle videolle ja näin ollen koko kampanjalle.
  • Huolellinen suunnittelu varmistaa hyvän lopputuloksen. Huono suunnittelu voi käydä kalliiksi.
  • Esituotannon tärkeimmät dokumentit ovat käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelma.

Käytännön esimerkki

Kuopio Steelersin kampanja herättää keskustelua kiusaamisen vastustamiseksi. Videosta haluttiin vaikuttava ja ajatuksia herättävä. Käsikirjoituksen haasteet syntyivät siitä, kuinka jenkkifutisjoukkue yhdistetään kiusaamiseen. Yleensä urheiluvideot ovat visuaalisesti näyttäviä ja vauhdikkaita, mutta tarinat ja sisältö on laimea. Tässä tapauksessa haluttiin edetä nimenomaan tarina edellä, jotta saataisiin aikaiseksi voimakkaasti tunteisiin vetoava video. Lopputuloksena keksittiin kaksi tarinaa – pojan tarina sekä pelaajan tarina – jotka nidotaan loppua kohden yhdeksi kokonaisuudeksi.

Käsikirjoituksen tekeminen alkoi spiikin hahmottelusta. Listasimme sanoja, jotka voidaan yhdistää sekä yksinäiseen poikaan että yksinäiseen pelaajaan. Sanojen yhdeksi kriteeriksi voisi nostaa monimerkityksen (esimerkki: kontakti). Kun sanalista oli valmis, aloitettiin spiikin hahmottelun kautta ideoimaan käsikirjoitusta alun, keskikohdan ja lopun osalta. Käsikirjoituksen yksi tärkeä vaihe oli kahden eri tarinan yhdistäminen kokonaisuudeksi siten, että pääviesti on selkeä ja haluttu: yhdessä muodostamme joukkueen. Lisäksi tärkeätä on tarinan yhteynäisyys.

Käsikirjoituksen yhteydessä ja sen jälkeen mietitään myös sitä, miten tarina kuvataan. Asioita tulee toki miettiä jo käsikirjoitusvaiheessa, mutta varsinaisesti konkreettiset asiat kirjoitetaan kuvaussuunnitelmaan vasta käsikirjoituksen jälkeen. Käsikirjoitus puretaan osiin ja katsotaan muun muassa, missä ja milloin kohtaus kuvataan, ketä kuvissa näkyy ja millainen maskeeraus, puvustus ja lavastus tarvitaan. Tässä yhteydessä tehdään myös kuvakäsikirjoitusta ja kuvalistaa. Jo esituotantovaiheessa otetaan huomioon, että kuvausjärjestys ei välttämättä ole kronologinen, vaan lopullinen järjestys rakennetaan vasta leikkauspöydällä.

Muita tärkeitä tekijöitä esituotannossa ovat mahdollisten kuvauslupien hakeminen sekä muista tuotannollisista asioista sopiminen esimerkiksi viranomaisten ja toimitilojen haltijoiden kanssa. Esimerkissämme kävimme katsomassa useampaan kertaan mahdollisia kuvauspaikkoja. Samalla pystymme jo hahmottamaan hieman tuotantovaiheen erilaisia tekijöitä.

Brändivideo tehtiin kiusaamisen vastustamiseksi yhteistyössä Kuopio Steelersni ja Kuopion kaupungin kanssa.

Steelersin brändi sai harppauksen videotuotannosta.

Käy tutustumassa caseen tarkemmin!